TDD with BDD in PHP and Symfony – moja prezentacja w ramach LDNiB

Poniżej zamieszczam slajdy oraz VIDEO z mojej prelekcji na temat Test-Driven Development oraz Behaviour-Driven Development w PHP na konferencji “Lubelskie Dni Nauki i Biznesu”. Głównym powodem mojej obecności na tej właśnie konferencji była możliwość porozmawiania ze studentami i nie tylko, na temat potencjalnej współpracy w Level 7 Systems. Dodatkowo była to bardzo dobra okazja do promocji naszej firmy w lubelskiej branży IT.

Poniżej zamieszczam VIDEO z konferencji:

Rate this post