TDD with BDD in PHP and Symfony – moja prezentacja w ramach LDNiB

Poniżej zamieszczam slajdy z mojej prelekcji na temat Test-Driven Development oraz Behaviour-Driven Development w PHP na konferencji „Lubelskie Dni Nauki i Biznesu”. Głównym powodem mojej obecności na tej właśnie konferencji była możliwość porozmawiania ze studentami i nie tylko, na temat potencjalnej pracy / praktyk w Level 7 Systems – jako, że obecnie prowadzimy rekrutację na dwa stanowiska. Dodatkowo była to bardzo dobra okazja do promocji naszej firmy w lubelskiej branży IT.

Konstruktywna krytyka na temat samej prelekcji jest bardzo mile widziana.